Kto pozná Klárku vie, že je to jedno veľmi zázračné, odvážne, statočné aj vytrvalé dievčatko.
Žije na Orave a tento rok ju čaká najkrajší sviatok života a to prvé sväté prijímanie.
Čo ma vedie k tomu, že chcem získať tento talent pre ňu? Klárka sa pripravovala s húževnatosťou na tento veľký deň D napriek tomu, že jej kĺb na nožičke ju obmedzoval a všetko robila s barličkami skoro tri roky. Pri vyučovaní v škole jej problematický kĺb nedovoľoval sedieť na stoličke ako ostatným spolužiakom a tak stála každú vyučovaciu hodinu, len aby mohla byť v škole. Jej rodičia sa obetovali, aby všetko zvládla a hlavne mamička, ktorá sa vzdala svojej práce. Tento dar torty a koláčikov by bol veľkou sladkou odmenou za jej láskavé a statočné srdiečko k nám všetkým a za obetu rodičov. O dar pre Klárku prosíme pani Moniku, aby sme znásobili jej radosť v tento sviatočný deň. Veľké Pán Boh zaplať a ďakujeme. Jej obdivovateľky Katka a Mária.