Veľmi ma oslovili Vaše slová, lebo už dlhší čas sa cítim ako na križovatke. Mám 51 rokov a rád by som zistil, či mám ešte možnosť vykročiť iným smerom a pokúsiť sa zarábať pre rodinu takým spôsobom, kde by som cítil naplnenie aj možnosť rastu a uspokojenia. Som jediným živiteľom rodiny, máme 7 detí a moja manželka je plne vyťažená starostlivosťou o domácnosť a podporu našich detí. Bol by som rád keby som ju v tom mohol podporovať aj naďalej. Pracujem už 19-ty rok v tej istej firme a prešiel som viacerými postami a dosiahol som postavenie a plat, ktorý mi umožňuje finančne zabezpečovať rodinu. Moje zamestnanie je však pre mňa velmi stresujúce a pred rokom som musel ostať 3 mesiace na PN z dôvodu prepracovanosti. Preto by som rád zistil, či by som mal šancu uživiť rodinu aj v inom zamestnaní prípadne v nejakom rodinnom podnikaní, kde by som mohol spolupracovať napríklad aj s mojimi deťmi. Nechcem to vzdať a chcem hľadať cestu, rád by som bol dobrým príkladom pre moje deti, len sám si neviem odpovedať práve na tú otázku, kde mám svoj ozajstný talent. o ktorý by som sa mohol oprieť. Prajem Vám všetko dobré. Vladimír