Volám sa Ľuboš a už niekoľko rokov pracujem v riadiacich pozíciách, ktoré mi vytvárajú možnosť slušného príjmu a pomáhajú zabezpečiť moju rodinu. Aj toto je jeden z darov, ktorý je potrebné vážiť si a zdieľať a preto oceňujem projekt Rádia Lumen, ktorý jednoduchou formou umožňuje nadchnúť obidve strany a spoločne tým poďakovať Bohu za dary, ktoré máme.

Od skončenia štúdia sa venujem výrobnej sfére. Začínal som na najnižších pozíciách, aby som sa niečo naučil v odbornej oblasti a postupne aj v riadení ľudí. Začiatky samozrejme neboli jednoduché ako pre iných, tak aj pre mňa, pretože hneď po skončení školy sme si s manželkou založili rodinu, bez akéhokoľvek materiálneho zázemia. Postupne sme sa cez všetko dostali a v súčasnosti sme 5-členná rodina. Dnes pracujem na pozícii Production managera v oceliarskom priemysle. Miera úspechu sa dosť často meria výškou príjmu, no myslím, že je všetkým skôr či neskôr zrejmé, že práve to nie je priorita, ktorej naplnenie robí človeka v živote spokojným a šťastným. Samozrejme, že peniaze sú v živote určite potrebné a dôležité, ale mojím najväčším úspechom je moja rodina.

O projekte som sa dozvedel na púti Rádia Lumen v Krakove a hneď ma zaujal. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o jeho realizáciu, pretože dáva príležitosť pomôcť rôznymi talentmi a takúto možnosť som doteraz nevnímal. V rodine sme si vždy navzájom pomáhali, pričom jasným vzorom v tomto smere je pre mňa moja mama, ktorá vždy nezištne a s plným nasadením pomáhala a pomáha všetkým, ktorí to v jej okolí potrebujú. Aj preto sme sa spolu s manželkou rozhodli do projektu zapojiť a rodine či jednotlivcovi darovať univerzálny dar, ktorý im pomôže vyriešiť zložitú životnú situáciu, resp. napraviť chyby, ktorých sa možno v minulosti dopustili.

Základným predpokladom profesionálnej úspešnosti znamená robiť to, čo nás baví. Časť úspechu je talent, ale ten sa dá v prevažnej miere doplniť tvrdou a vytrvalou prácou. Tým, ktorí chcú byť úspešní odporúčam vopred si stanoviť, čo pre nich vôbec znamená byť úspešní a potom ísť tvrdo za svojím cieľom bez ohľadu na prekážky. A aj keď nemusia byť v niečom najlepší, dôležité je, aby sa o to vždy snažili, pretože CHCIEŤ, znamená mať obrovskú motiváciu.

Napíšte príbeh, prečo práve Vy najviac potrebujete pomoc. Ja budem rád, ak Vám svojím talentom pomôžem. Ďakujem!

Napísať príbeh