Dar pre Klárku

Dar pre Klárku

Kto pozná Klárku vie, že je to jedno veľmi zázračné, odvážne, statočné aj vytrvalé dievčatko.Žije na Orave a tento rok ju čaká najkrajší sviatok života a to prvé sväté prijímanie. Klárka sa pripravovala s húževnatosťou na tento veľký deň D napriek tomu, že jej kĺb na nožičke ju obmedzoval a všetko robila s barličkami skoro tri roky. Tento dar torty a koláčikov by bol veľkou sladkou odmenou za jej láskavé a statočné srdiečko.