Prežila som už všeličo, veď tento rok som dovŕšila 60 rokov. Celý môj život bol popretkávaný krásnymi i smutnými dňami, ktorými som kráčala po ceste života ožiarenou svetlom z hora. Pracovala som v projekcii, trávila úžasné chvíle s rodinkou nielen počas štyroch materských „dovoleniek“. Po návrate z poslednej materskej som musela zmeniť svoje profesionálne smerovanie a začala študovať ekonomiku. Dnes pracujem v tejto oblasti a práca ma nesmierne napĺňa. Mojou túžbou je pomáhať ľuďom inak, ale ako na to stále neviem :-). Svoju prácu mám veľmi rada, ale nevraživosť, zákernosť, falošnosť a závisť začínajú vo mne lámať moju celoživotnú snahu poraziť zlo konaním dobra. Myslíte, že to spolu dokážeme a objavíte vo mne smer ďalšieho putovania a rozdávania sa pre druhých v normách správneho kresťana?
Mária