Anglický jazyk sa učìm už od detstva. Mama občas sranduje, že som ním priam posadnutý. K odhodlaniu stať sa perfekným angličtinàrom ma motivovali moje profesorky ANJ, ktoré sù mi skutočným snaď môžem použiť výraz božìm požehnaním. Napredoval som veľmi rýchlo. Profesorka ma chválila, avšak pýche predchàdza pàd!! Priliš som sa sùstredil na jednotky a percentà. Nàsledkom toho je, že som chladný mrzùt, ktorý nevie prejaviť svoje city. Pàčilo sa mi jedno dievča, ale moja namyslenosť to všetko skomplikovala. Moja honba za prospechom spôsobila, že som jej to nedokázal dať najavo. Dnes mà už priateľa. Azda je to tak lepšie, s takým naducom ako som ja by si len zničila život. Píšem vám tento príspevok, lebo vàs pokorne prosím, aby ste vo mne odhalili talent, ktorý môže ľuďom rozdávať radosť. Vopred ďakujem za záujem Samo, 18 rokov Nitra