Dobrý deň, ako rodáčku z Topoľčian ma teší dobrota srdca pána Ľuboša a preto píšem. Pomoc nežiadam pre seba, ale pre mladú rodinu v našej obci, ktorá v pokore prijala dvojnásobne ťažký životný údel. Ich deti Dóra a Dénes trpia spinálnou svalovou atrofiou. Rodičia ich s láskou prijali, starajú sa o nich a vychovávajú ich. Pre všetkých môžu byť vzorom obety, lásky, vernosti a zodpovednosti. Preto si pomoc zaslúžia. Ovocím modlitby je pomoc, preto ak dá pán Boh chcieť, dá aj môcť. (www.doradenessma.sk) Gabriela