Buď pochválený Pán Ježiš Kristus!

Millé rádio Lumen, moje meno je Daniela Zahustelová, som z Bratislavy a týmto sa uchádzam vo vašom projekte o pomoc pána Pavla pre svoju priateľku Janku, ktorá býva vo Vajnoroch s bratom a 95-ročným ockom. Ich záhrada už dlhý čas leží ľadom./haluze, brečtan/. Janka sa roky denne stará o ležiaceho slepého otca, sama má zdravotné problémy, jej brat je invalid a cukrovkár a ona nemá síl skultúrniť záhradu, aj keď by veľmi rada.

S pani Jankou sme sa spoznali cez spoločnú známu, ktorá jej pomohla, keď bola psychicky na dne a silou viery ju z najhoršieho dostala. Jej príbeh sa ma nesmierne dotkol. Vidím, aké náročné je pre ňu starať sa o svojho otca, brat jej tiež pomáha, ale sám má čo robiť so sebou. Už dlhšiu dobu sa pokúšajú nájsť niekoho, kto by im zveľadil záhradu. Dokonca sa im aj ponúkla skupina „majstrov“, že im prídu dať záhradu do poriadku. A skončilo to tak, že ich len obrali o peniaze a záhrade veľmi nepomohli.

Z toho dôvodu jej chcem pomôcť práve tým, že sa v tomto projekte obraciam na pána Pavla, ktorého žiadam o pomoc pre pani Janku. Nech už sa rozhodne akokoľvek, v každom prípade vás srdečne pozdravujem do rádia, ďakujem Bohu za Vaše pôsobenie v éteri a do ďaľších rokov prajem všetko dobré a hojnosť darov Ducha Svätého. DZ