Pomoc pre Elenku, ktorá ma neprijala

Pomoc pre Elenku, ktorá ma neprijala

Vážený pán Pavol Štiťák! Sme dve, ktoré Vás chceme poprosiť o pomoc pre Elenku Poláčkovú. Tá prvá, ktorá Vás o to prosí je jej náhradná mama, Mária Furdeková, ktorá ju vychovávala od prvej triedy. Tá druhá som ja Simonka Majerská, ktorá tiež prišla pred tromi rokmi do tejto rodiny pre podobný dôvod, ako bol u Elenky. Elenka ma však neprijala s láskou. A práve pre tento dôvod chcem prosiť, aby ste si pri rozhodovaní vybrali Elenku, aby videla, že ja ju mám rada a chcem jej dopriať.