Záhrada ako doma

Záhrada ako doma

Volám sa Ondrej a pracujem v Centre pre deti a rodiny Bratislava – Učiteľská ako vychovávateľ. Je to bývalý detský domov a deti v ňom ma volajú ujo. Aj u nás v domove je veľa vecí, ktoré si musíme svojpomocne urobiť. Od pána Pavla, by sme potrebovali poradiť a ukázať, ako sa orezávajú a tvarujú tuje, aby sme ich spolu s deťmi vedeli neskoršie aj sami upraviť. Už teraz mu ďakujeme za jeho dobrý príklad a budeme radi, ak ho aj osobne spoznáme.