Rád by som bol dobrý vzor VÍŤAZNÝ PRÍBEH

Rád by som bol dobrý vzor VÍŤAZNÝ PRÍBEH

Veľmi ma oslovili Vaše slová, lebo už dlhší čas sa cítim ako na križovatke. Mám 51 rokov a rád by som zistil, či mám ešte možnosť vykročiť iným smerom. Som jediným živiteľom rodiny, máme 7 detí a moja manželka je plne vyťažená starostlivosťou o domácnosť a podporu našich detí. Moje zamestnanie je pre mňa velmi stresujúce a pred rokom som musel ostat 3 mesiace na PN z dôvodu prepracovanosti. Preto by som rád zistil, či by som mal šancu uživiť rodinu aj v inom zamestnaní.