Pomoc na zatekajúcu strechu pre mamu a brata

Pomoc na zatekajúcu strechu pre mamu a brata

Moja mama a brat bývajú veľmi skromne, ba až niekedy nedôstojne. Je vdova, ktorá sa predierala životom s troma deťmi vždy ťažko. Dom je vo veľmi zlom stave a pýta si veľa, ale strecha zateká a to už je zle. Mama je na tom dosť zle psychicky, lebo jej to nedá už ani spať. Touto cestou Vás prosím o pomoc pre moju mamu, keďže ani moja rodina nestačí so stálou pomocou pre ňu.