Jazykový superblok?

Jazykový superblok?

Anglický jazyk sa učìm už od detstva. Profesorka ma chválila, avšak pýche predchàdza pàd!! Priliš som sa sùstredil na jednotky a percentà. Nàsledkom toho je, že som chladný mrzùt, ktorý nevie prejaviť svoje city. Pàčilo sa mi jedno dievča, ale moja namyslenosť to všetko skomplikovala. Píšem vám tento príspevok, lebo vàs pokorne prosím, aby ste vo mne odhalili talent, ktorý môže ľuďom rozdávať radosť. Vopred ďakujem za záujem Samo, 18 rokov Nitra