Zlo, či dobro?

Zlo, či dobro?

Prežila som už všeličo, veď tento rok som dovŕšila 60 rokov. Po návrate z poslednej materskej som musela zmeniť svoje profesionálne smerovanie a začala študovať ekonomiku. Dnes pracujem v tejto oblasti a práca ma nesmierne napĺňa. Mojou túžbou je pomáhať ľuďom inak, ale ako na to stále neviem. Myslíte, že to spolu dokážeme a objavíte vo mne smer ďalšieho putovania a rozdávania sa pre druhých v normách správneho kresťana?