Organizácia Casa Slovensko prevádzkuje zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie v Bratislave a Pezinku s celodenným pobytom a 24 hodinovou odbornou starostlivosťou.
Ponúkame profesionálnu pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na odbornú pomoc iných fyzických osôb.
Konkrétne v zariadení v Pezinku disponujeme krásnymi vonkajšími priestormi. Výhľad z izieb je situovaný do rozľahlého lesa a kvetinových záhonov, ktoré sú pestované v okolí areálu zariadenia. Práve pre imobilných klientov je tento výhľad často jedným z mála iniciátorov príjemnej nálady a spokojného nažívania.
Pri všetkej našej snahe však vzhľadom na počet personálu nie je často krát v našich silách a možnostiach obsiahnuť aj kompletnú a zároveň profesionálnu starostlivosť o zeleň. Ako nezisková organizácia si musíme vedieť zabezpečiť mnoho rôznorodých činností, na ktoré nemáme práve vždy profesionálnych odborníkov.
A o to ide aj v tomto prípade. Preto sa na Vás obraciame a skúšame sa zapojiť do tohto projektu, nakoľko veríme, že úprava vonkajšieho areálu odborníkom „vzatým na slovo“ by potešila všetkých našich seniorov, ktorým pohľad na krásnu upravenú zeleň pohladí dušu i srdce.

Ďakujeme, Casa Slovensko n.o.