Boj za vieru, za život a za kresťanské manželstvo – ako to predpovedala Panna Mária vo Fatime.

Dnes je 13.6.2019, keď Cirkev slávi naraz 3 sviatky.
1. Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný veľkňaz.
2. Sv. Anton Paduansky, kňaz a učiteľ Cirkvi. Je patrónom chudobných, manželov, žien, detí, pomáha pri hladaní stratených vecí. Takže potrebujem aj jeho pomoc!
3. Je 102. výročie 2. Fatimského zjavenia.

Naša rodina min. 102 rokov je spojená s rokom 1917, keď bolo Fatimské zjavenie.
Moja prababka z matkinej stany zomrela 8.12.1917, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.
Jej nevesta, moja babka z maminej strany, ktorá mala rovnaké rodné priezvisko ako jej svokra, zomrela na výročie Fatimských zjavení, dňa 13.5.1946. Moja mama mala len 8 rokov. V krste som dostala meno mojej matky a jej matky, a po sobáši som dostala aj babkine priezvisko.
Môj mladší syn uzatvoril kresťanské manželstvo dňa 13.7.2013, to je 96. výročie 3. Fatimského zjavenia.
Dedo jej manželky mal pohreb 13.6.1989. Akurát pred 30timi rokmi.
Ich syn sa narodil dňa 2.9. 2017, na Fatimskú sobotu v roku 100. výročia fatimských zjavení. Za jeho narodenie ako obetný dar pred sviatkom Božieho Tela v sobotu, dňa 6.6. 2015 som zasadila 33. štiepok ruží. 30 ks pre Pannu Máriu a pridala som ešte 3ks, veď Pán Ježiš 33 rokov žil medzi ľudmi na zemi. Nakoniec moje modlitby duplovane boli vyslyšané, lebo dňa 11.1.2017 sa narodila aj prvá vnúčka. Dcérka staršieho syna.
Už v roku 2000 som hovorila, že na 100. výročie Fatimskych zjavení sa budú diať veľké veci.
Tak aj bolo! Ale kde sa dejú veľké veci, aj ZLO pridá svôj podiel.
Dňa 2.2.2016 môj nebohý svokor oslavoval 96. narodeniny na sviatok Obetovanie Pána, tvz. Hromnice. Mal aj ďakovnú omšu, na ktorej sa dalo získať celkové odpustky, ktoré som obetovala zaňho. On v detstve 4x urobil Pobožnosť k Božskému Srdcu Pána Ježiša, ktorému prislúchajú aj sľuby. Na druhý deň sa stal zázrak. Manžel k otcovi zavolal kňaza! Čo som dlhé roky prosbami nedosiahla, 1. omša to vyriešila. Zároveň sa vyspovedala aj moja svokra, ktorá už 9 rokov, od roku 2007 bola vážne chorá. Na 1. piatok svokor sám sa oholil, naraňajkoval, vypil rannú kávu a dal priviesť do svojej izby aj manželku, aby sa s ňou trochu porozprával a o 9:00 povedal, že si už ide odpočinúť. Naveky zatvoril oči!
O dva týždne, piatok ráno o 5-tej hodine ho nasledovala aj manželka, ktorá mala sľub, kým jeho manžel bude žiť, ona mu bude slúžiť. Babka sľub dodržala, ale od Veľkej Noci 2013, keď dedo si zlomil nohu, už aj synovia museli pomôcť. Ja som pri opatere pomôcť nemohla, lebo od 1.2.2013 som bola na invalidite. Moja chrbtica už bola v takom stave, že ani operáciu mi nedoporučili. Po úmrtí mojích svokrovcov môj manžel sa celkom zmenil. Jeho brat, starý mládenec mi nevedel odpustiť, že som poslúchla svojich lekárov a ťarchu opatrovania som nechala na nich. Vyhlásil, že dovtedy nebude rozprávať ani s mojími deťmi, kým manžel sa so mnou nerozvedie! Ja som to najprv nechcela uveriť, ale veci pomaly nabrali taký smer, že som musela konať.
Dňa 9.1. 2017 pomocou právnika som podala žiadosť o Rozdelenie BSM počas manželstva.
Dňa 11.1.2017 v 8 mesiaci tehotenstva vybrali vnučku z lona matky, lebo počítač ukazoval zlé výsledky. Jeden lekár chcel ešte vyčkať, druhý sa rozhodol, že treba okamžite konať. Pätnásti sme sa modlili za nich, aby všetko dobre dopadlo. Od tej doby, akonáhle deti zahlásili, že sa môžem tešiť, lebo konečne do rodiny prichádza aj dievčatko, o ktoré som 33 rokov sa modlila, viackrát ukazoval počítač zlé výsledky a potom znovu sa všetko napravilo.
Už dňa 2.8.2016 som bola na Porcinkule, aby som prosila Pannu Máriu o ochranu vnučky a jej matky.
Ja som sa narodila na sviatok Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, ktorá je patrónkou aj mojej celej rodiny. Lekári nakoniec nemali celkom pravdu. Vnučka nemala menej ako 2kg. Mala 2100g a 49cm.
Na 3. deň už ju vybrali z inkubátora. Rýchlo dobehla to, že sa narodila predčasne.
Rozdelenie BSM počas manželstva bolo dňa 16.5.2017. – 9 rokov neskoršie, ako bola pokrstená nevesta, matka mojej, zatiaľ jedinej vnučky, dňa 16.5.2008.
Skoro nato som obdržala odpoveď s poštou vo forme doporučeného listu, o 7 dni neskoršie, ako bolo súdne konanie. V doporučenom liste bol termín ROZVODU MANŽELSTVA, ktoré sa malo konať dňa 29.6.2017, na 38. výročie prijímacích pohovorov môjho manžela na diaľkové štúdium na SVŠT Stavebnej v Bratislave, deň pred našou svadbou, ktorú sme mali dňa 30.6.1979 na sviatok prví sv. mučeníci Cirkvi v Ríme.
Rozvod sa konal bleskovo! Nakoľko z nervozity som musela isť na záchod, kým som ja bola ešte na záchode, už som dostala od svôjho advokáta SMS, že sme ROZVEDENÍ! Dôvod rozvodu nie je udaný!
Koncom mesiaca budeme mať 40. výročie nášho sobáša, ktoré sme uzatvorili najprv na MNV a potom sme mohli isť do Rimskokatolického kostola, ako to v socializme bolo zavedené.
Dňa 30.9.2017 som bola na slávnosti blahorečenia mučeníka, salezianského kňaza, Titusa Zemana v Bratislave a nasledujúci deň, nedeľu aj vo Vajnoroch, aby som ho prosila o pomoc.
Dňa 10.11.2017 Arcibiskupský úrad v Trnave pod číslom: 9549/17 vydal povolenie na dobu troch rokov vo veci Odluky manželov a pristupovanie k sviatostiam.
Bola som aj na blahorečení Anky Kolesárovej v Košiciach od 31.8. do 2.9.2018, aby som ju prosila o pomoc pri záchrane rodiny.
Manžel s mimosúdným rozdelením majetku nesúhlasil a v roku 2018 to dal na OS Galanta. Nakoľko OS Galanta akceptoval moju žiadosť a povolenie Arcibuskupského úradu v Trnave, teraz prebieha Rozdelenie BSM počas manželstva.
Nakoľko premňa RODINA bola celý život po Pánu Bohu najcennejšia, ja naďalej trvám na mimosúdnom rozdelení majetku. Nakoľko naše cirkevné manželstvo je naďalej platné, je nerozlučiteľné a sviatostné.
Kým manžel nie je ochotný obnoviť aj civilné manželstvo, so žiadnym rozdelením majetku nesúhlasím.
Žiadam ctený súd, aby manžela odoslali na psychiatrické vyšetrenie a na protialkoholické liečenie do kresťanského ústavu, aké sa nachádza aj v Královej pri Senci, Komunita Cenacolo. Som ochotná ho tam aj odprevadiť a zostať s ním, kým nebude abstinentom.
Aj ja som bola 20 rokov úspešnou podnikateľkou. Milovala som svoju prácu, lebo som s ňou mohla pomáhať ľuďom. Keď mi zavolajú, aj teraz im pomôžem so svojimi radami, ale boj zo ZLOM ma vyčerpal tak fyzicky, ako psychicky, ale aj duševne. Môj invalidný dôchodok je smiešny. Činí len 117,10 eur.
Ako živnostníčka s vysokou školou stavebnou teraz upratujem denne 2,5 hodiny, lebo môj zdravotný stav už viac nedovolí.
A bojujem proti rodine za RODINU!
Rodina ma chce poslať na psychiatrické vyšetrenie, aby som čím skôr vedela prijať, čo sa stalo a je už nezmeniteľné. A mala by som prestať hazardovať s MAJETKOM, na ktorý sú aj pôžičky, ktoré treba platiť!
Prežila som VEĽA ZÁZRAKOV, ale mala som aj VEĽKÉ STRATY!
Veľké boje mám od 2013, keď jednej rodine ako laik, zadarmo som pomáhala zachrániť RD pred exekúciou, nakoľko mali viac než dosť pôžičiek cez nebankovky, kde mali veľké úžernické úroky! Za 500 eur zaplatili aj 3000 eur. Nakoniec všetky spory sme vyhrali aj proti banke, aj proti nebankovke, ale aj proti plynárom.
Vtedy som netušila, že taký istý boj bude aj mňa čakať!
Darmo som mala peniaze, aj právnika!
Môj právnik nebol ochotný so mnou bojovať za záchranu manželstva!
Potom syn hľadal právnika, ale takisto sme dopadli, najprv najstarší vnuk, potom jeho otec, môj starší syn sa dostal do nemocnice a nakoniec menšou porážkou ich nasledovala moja mama.

Ja viem, že u Pána Boha je všetko možné!
Preto sa obraciam na pána Ľuboša Meluša a jeho manželky z Topoľčian, keď mi môžu nejako pomocť, budem nesmierne rada. Môj rozum mi hovorí, že od môjho boja sú aj dôležitejšie veci!
Ale aj na púti v Hodoch pri Galante som stále v srdci cítila, že mám prosiť o pomoc. Keby som vyhrala boj a našli by sme takého právnika, ktorý je ochotný so mnou bojovať za rodinu, za kresťanské manželstvo, ktoré možno klamstvom a čiernou mágiou rozbíjať, bol by taký precedens, ktorý by mohli nasledovať aj ďalšie rodiny, keď by sa ocitli v podobnej situácii.
Veď v tej istej budove je veštica na čiernu mágiu a harmonizáciu vzťahov, kde sídlia mestskí policajti a s úsmevom mi povedia, že je to legálne podnikanie. Nič sa nedá robiť!
Ja si myslím, že sa dá!
TREBA ZMENIŤ ZÁKONY!
Keby sa našiel taký právník, ktorý je ochotný mi pomôcť bojovať za túto vec, už mám vyhraté!
O ostatné Pán Boh sa postará!
Nech sa stane Božia vôľa!