Dobrý deň, chcela by som požiadať o pomoc. Môj brat Róbert Čerňa (48 rokov), bytom Gorkého 470/9, Medzilaborce je onkologický pacient (rakovina pľúc od 10/2018). Vybral 2 x po 4 dávky chemoterapie, ktorá mu nezaberá. Jeho ošetrujúca lekárka z onkologického ústavu v Košiciach písala žiadosť o úhradu liečby IMUNOTERAPIOU – liek KEYTRUDA, ktorú mu poisťovňa zamietla. Tento liek (jedna dávka) stojí cca 3 995,00 eur. Preto Vás srdečne žiadame o pomoc.
Obraciala som sa na pomoc kde – kade (nadácie, premiér, poslanci, …), nikde nepochodila.

Jaroslava Španová