Pekný pozdrav pre pána Ľuboša z Oravy v mene početnej rodinky. Po bratovi môjho zomrelého manžela mám neter, ktorá je požehnanou mamičkou ôsmych detičiek. Má štyri krásne dievčatká a štyroch chlapčekov a s manželom tvoria desať-člennú rodinu. Deti sú vo veku 12, 11, 8, 6, 3 a pol roka. Šesťročný chlapci sú dvojčatá a polročné dievčatká sú tiež dvojčatá. Deti sú šikovné a talentované, spievajú v zbore, pekne kreslia, najstarší chlapec je miništrant, ako sa dá už pomáhajú svojim rodičom v hospodárstve a v domácnosti. Obdivujem túto mamičku, ktorá vychováva svoje deti k skromnosti vo viere v Boha a sami rodičia ako príkladní manželia podľa toho žijú. Najviac im chýba starká, ktorá im zomrela pred piatimi rokmi a tak aj pomáha svojmu oteckovi a on pomáha im. Sú veľmi pracovití, chovajú domáce zvieratá a čo sa dá, si dopestujú v záhrade. Svojpomocne si postavili domček, ktorý potrebuje ešte čo to dokončiť. Mamička je teraz na materskej dovolenke od roku 2013. Pre túto rodinku by som chcela pomoc, keďže sama mám šesť detí a viem, čo takáto veľká rodina potrebuje. Ja som vdovou trinásť rokov, niekedy k nim prídem potešiť sa s detičkami a troška pomôcť. Takejto početnej rodine sa šetrí každým centom a každé euro je veľká pomoc. Želáme vám pán Ľuboš veľa Božieho požehnania za vaše dobré srdce Terézia.