Nemám dosť odvahy

Nemám dosť odvahy

Som Ivanov starší brat a chcel by som mu pomôcť nájsť v sebe odvahu, aby si sám začal hľadať zamestnanie a následne objaviť svoje povolanie. Má 30 rokov a je na invalidnom dôchodku. Zdá sa mi, že nepozná radosť zo sebarealizácie, z vykonávania toho, čo človeka baví, a dobrý pocit, že si dokáže sám zarobiť, a tak sa o seba aj sám postarať. Za môjho brata ďakujem.

Zlo, či dobro?

Zlo, či dobro?

Prežila som už všeličo, veď tento rok som dovŕšila 60 rokov. Po návrate z poslednej materskej som musela zmeniť svoje profesionálne smerovanie a začala študovať ekonomiku. Dnes pracujem v tejto oblasti a práca ma nesmierne napĺňa. Mojou túžbou je pomáhať ľuďom inak, ale ako na to stále neviem. Myslíte, že to spolu dokážeme a objavíte vo mne smer ďalšieho putovania a rozdávania sa pre druhých v normách správneho kresťana?

Pre radosť iným aj sebe

Pre radosť iným aj sebe

Môj príbeh je veľmi dlhý takže sa ho pokúsim skrátiť tak, aby bol výstižný a zrozumiteľný. 35 rokov som odpracovala u jedného zamestnávateľa. Po smrti manžela som sa sústredila na to, aby bolo dosť financií na štúdiá pre deti. Keď som si myslela, že už je všetko náročné za mnou prišla moja choroba a tak som odišla zo zamestnania na predčasný dôchodok.Teraz by som rada objavila svoj talent, aby som dokázala ešte rozdávať radosť všetkým okolo a seba vrátiť do kolobehu života.

Rád by som bol dobrý vzor VÍŤAZNÝ PRÍBEH

Rád by som bol dobrý vzor VÍŤAZNÝ PRÍBEH

Veľmi ma oslovili Vaše slová, lebo už dlhší čas sa cítim ako na križovatke. Mám 51 rokov a rád by som zistil, či mám ešte možnosť vykročiť iným smerom. Som jediným živiteľom rodiny, máme 7 detí a moja manželka je plne vyťažená starostlivosťou o domácnosť a podporu našich detí. Moje zamestnanie je pre mňa velmi stresujúce a pred rokom som musel ostat 3 mesiace na PN z dôvodu prepracovanosti. Preto by som rád zistil, či by som mal šancu uživiť rodinu aj v inom zamestnaní.

Talent, ktorý môžem darovať ja

Talent, ktorý môžem darovať ja

Veľmi ma zaujala Vaša ponuka. Nedávno som sa dala na cestu osobného a duchovného rozvoja a som vďačná za všetko, čo mi prichádza do života. Jedným z míľnikov v mojom živote bol aj odchod z predošlého zamestnania. Stále si kladiem otázku, čomu by som sa mala venovať. Preto by som rada absolvovala konzultáciu, objavila svoje talenty, tešila sa zo zmysluplnej práce a vedela, čo môžem ponúknuť iným ľuďom a ako môžem byť užitočná.